No.26, Medakatiya, Medaketiya Rd, Tangalle 82200, Sri Lanka
Tangalle 82200
Sri Lanka
Monday
Open 24 hours
Tuesday
Open 24 hours
Wednesday
Open 24 hours
Thursday
Open 24 hours
Friday
Open 24 hours
Saturday
Open 24 hours
Sunday
Open 24 hours