חוף בית ינאי, 4029300, Israel
4029300
Israel
Monday
7:30 AM - 5 PM
Tuesday
7:30 AM - 5 PM
Wednesday
7:30 AM - 5 PM
Thursday
7:30 AM - 5 PM
Friday
7:30 AM - 5 PM
Saturday
7:30 AM - 5 PM
Sunday
7:30 AM - 5 PM