97-99 Khu Đô Thị VCN Phước Hải - Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Khánh Hòa
Vietnam