650000, Khu du lịch Bãi Dài, Nguyễn Tất Thành, Cam Lâm, Khánh Hòa 650000, Vietnam
Khánh Hòa 650000
Vietnam
Monday
6 AM - 6:30 PM
Tuesday
6 AM - 6:30 PM
Wednesday
6 AM - 6:30 PM
Thursday
6 AM - 6:30 PM
Friday
6 AM - 6:30 PM
Saturday
6 AM - 6:30 PM
Sunday
6 AM - 6:30 PM